nl-NLde-DEen-GBfr-FR

Danser projecten ondersteunt met oog op efficiënte en duurzame modal shift in Antwerpse haven

dinsdag 19 december 2017

Tijdens het Port of Antwerp Intermodal event presenteerde Het Havenbedrijf Antwerpen het plan om de komende drie jaar 1,4 miljoen euro te investeren in projecten die erop gericht zijn het vrachtverkeer dat verbonden is aan de activiteiten van de Antwerpse haven vlotter en efficiënter te laten verlopen. De 7 projecten die werden geselecteerd voor financiële ondersteuning, zullen er samen voor zorgen dat er op jaarbasis bijna 250.000 vrachtwagenritten minder worden uitgevoerd. De Vlaamse regering zet de projectoproep van het Havenbedrijf voort en maakt de komende maanden op haar beurt 1,4 miljoen euro vrij voor projecten die de mobiliteit in en rond Antwerpen verduurzamen.

De mobiliteit op onze Vlaamse wegen raakt ons allemaal”, sprak Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen tijdens het zesde intermodaal event van het Havenbedrijf. “In de perceptie van velen leeft het idee dat de haven een belangrijke oorzaak is van het fileleed, maar de haven is slechts een van de vele gebruikers van ons wegennet. Onze regio ligt nu eenmaal op een economisch belangrijk kruispunt tussen Nederland, Noord-Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied. De komende jaren vangen werkzaamheden aan die de mobiliteit in en rond Antwerpen zullen verbeteren, maar extra infrastructuur alleen zal niet voldoende zijn”, waarschuwt Vandermeiren.

Havenschepen Marc Van Peel vult aan: “Een modal shift naar duurzamere transportmiddelen die geen of minder gebruik maken van onze wegen, is niet alleen vandaag maar ook morgen een cruciale voorwaarde voor efficiëntere mobiliteit. Daarom investeert het Havenbedrijf de komende jaren middelen in projecten die door marktspelers worden opgezet en die bijdragen tot een vlotter (vracht)verkeer in en rond de haven”.

Ben Maelissa, directeur van Danser Group: “Wij danken het Havenbedrijf Antwerpen voor het in ons gestelde vertrouwen en zijn er van overtuigd dat dit project bij zal dragen aan een efficiëntere mobiliteit in en rond de haven zoals we dit al hebben bereikt in diverse andere projecten welke we in de voorbije jaren hebben geïnitieerd. Ook voor het milieu is dit wederom een prachtige stap in de goede richting!”

Danser Group diende twee innovatieve binnenvaart concepten in op de Open Projectoproep. Door het creëren van een Hub & Spoke concept langs het Kanaal Brussel-Schelde en de introductie van een corridorsysteem tussen Noord-Frankrijk en Antwerpen kan een besparing van 26.000 vrachtwagenritten op jaarbasis worden gerealiseerd.

In een overvolle bioscoopzaal van de Antwerpse Kinepolis gevuld met 400 intermodal geïnteresseerde presenteerde Port of Antwerp op donderdag 7 December 2018 de 7 geselecteerde mobility solution projecten, waaronder de Danser Group projecten.