nl-NLde-DEen-GBfr-FR

Duurzame binnenvaart

De binnenvaart is de meest groene modaliteit van dit moment en Danser speelt een voorlopersrol in verdere verduurzaming. Zo hebben wij recent ons bestaande koppelverband Eiger-Nordwand uitgerust met een Dual Fuel aandrijflijn. De motoren worden nu voor 99% door LNG aangedreven. Wij zijn trots dat de Eiger-Nordwand het eerste containerbinnenvaartschip is dat op LNG vaart. De milieuprestaties van vloeibaar aardgas ten opzichte van gasolie zijn uitstekend: minder uitstoot van CO2 (20%), NOx (80%) en fijnstof (99%).

Deze ombouw onderstreept de duurzame ambities en vooruitstrevendheid van ons bedrijf. Wij praten niet over duurzaamheid, maar geven concrete invulling aan dit belangrijke thema. Zo zijn wij bijvoorbeeld een van de initiatiefnemers van het platform “Voortvarend Besparen”, winnaar van een “Green Award” en deelnemer aan het koplopers initiatief “Lean and Green”. Danser heeft groene initiatieven als prioriteit centraal gesteld binnen de verdere ontwikkelingen van de dienstverlening en vaart hiermee bewust een groene koers.