nl-NLde-DEen-GBfr-FR

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijke bouwsteen van ons DNA. Onze medewerkers toetsen alle acties en handelingen aan de veiligheidsprotocollen. Wij zijn ons als geen ander bewust van de rol die wij spelen binnen de keten van containerlogistiek. Het vervoeren van goederen en gevaarlijke stoffen van onze klanten brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Rondom dit vervoer zijn strikte regels opgesteld en Danser wil te allen tijde voldoen aan de geldende regelgeving. Hierbij gaan wij voor het hoogst haalbare: zero incidents.

Interne ADN veiligheidsadviseurs

Voor het beheersen van de maritieme risico’s heeft Danser interne ADN veiligheidsadviseurs aangesteld. Deze adviseurs hebben een multidisciplinaire opleiding gevolgd en jarenlange praktijkervaring. Zij voeren onder ander een Risico Inventarisatie (Risk Assessment) uit. Onze adviseurs spelen een proactieve rol binnen het bedrijf en hebben continu aandacht voor het verbeteren van processen en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Veiligheid aan boord van onze schepen

Al onze schepen zijn uitgerust met moderne middelen en navigatieapparatuur om de risico’s op de vaarwegen te verkleinen. De veiligheid aan boord van onze schepen meten we aan de hand van een zestal criteria: onderhoud, certificaten, bemanning, compliance, procedures en milieu instructies. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar de gevolgde opleidingen/trainingen van onze bemanningsleden en of zij zich bewust zijn van de risico’s aan boord.

 

Barge Vetting System

Danser maakt gebruikt van het Barge Vetting Systeem voor het monitoren van de vloot. Dit systeem is een uitgebreid veiligheidsbeheerssysteem met daarin de technische en operationele gegevens van Europese binnenvaartschepen. Op een onafhankelijke manier wordt beoordeeld of schepen voldoen aan vastgestelde criteria op het gebied van onderhoud, ladingbehandeling, veiligheid, kwaliteit, milieu en beveiliging.

Gevaarlijke stoffen

Ieder transport van gevaarlijke stoffen gaat vergezeld van documenten. Deze geven precies aan wat de samenstelling van de lading is en welke hoeveelheden meegaan. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADN) hebben wij onder andere de volgende gegevens nodig:

  • De juiste vervoersnaam: productnaam en technische naam
  • Klasse en subklasse (indien toegewezen)
  • UN-nummer, voorafgegaan door de letters UN
  • Verpakkingsgroep (indien toegewezen)
  • Aantal en soort colli en de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen
  • Het containernummer
  • Een schriftelijke instructie of aanvullende voorwaarden